بیماری فشار خون چیست ؟

بیماری فشار خون به افزایش غیر طبیعی فشار خون شریانی بدن تعریف می شود که این افزایش به اندازه ای است که باعث آسیب به بدن در طی مدت زمان طولانی میشود.

بیشتر
فشار خون

دریک زندگی سالم ، سیگار نکشیدن ، کاهش وزن ، خوردن غذای سالم و ورزش مرتب ، سنگ بنای اصلی کاهش و درمان فشار خون هستند .

بیشتر