روزه داری و درمان دارویی

                                                                                            

سلام                                                                                                                               

با آرزوی قلبی سالم !

روزه داری باعث تغییربرنامه درمانی مصرفی بیماران میشود.

درصورتیکه داروها یکباردرروزمصرف می شوندبرحسب زمان مصرف دارومیتوان آنهارابه وعده سحریاافطار منتقل کرد.

درصورتیکه داروکمتر24ساعت طول اثرداشته باشدبایستی دردو نوبت طی شبانه روزمصرف شود.که درحین روزه داریهای بازمان بیشتر از 12 ساعت سطح خونی دارد،طی زمان روزه داری پایین می آیدواحتمال بروزعلائم واختلالات زیاد است.لذابهتراست ازفرمهای طولانی اثردارداستفاده کردتا بتوان به فرم یکباردر روز رسید.

دارویی کنترل کننده فشارنارسایی قلب عمدتأدرترکیب خود داروهای ادرارآور را دارندکه بدلیل کمی مصرف آب حین روزه داری باعث ایجاد اختلال دراملاح بدن وفشارخون می شوندلذا بایستی 1-2ماه قبل ازرمضان نسبت به تعدیل وتنظیم داروها اقدام نمود.

درافرادمبتلا به دیابت سطح قندخون حین روزه داری افت می کند.

تنظیم داروهای کنترل کننده قندخون بسیارضروری است.سطح سرمی وارفارین باتغییرات موادغذایی بالاوپایین می شودوزمان طولانی روزه داری باعث تغییرپتاسیم این دارومیگردد.

لذاکنترل دقیق INR حین رمضان توصیه می گردد.درصورتی که فرمول مصرفی داروها پیچیده است بهتراست قبل ازماه رمضان به دستورات قابل انجام تردرمصرف 1-2باردرروز تبدیل شود.درصورتیکه تغییرساعات داروباعث تغییرقابل توجه دردرمان شودتوصیه می گرددکه تا بهبود بیماری روزه گرفته نشود.

لطفا آگاهانه سبک زندگی خود را انتخاب کنید.

تعداد بازدید : 338
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۳/۴
چاپ صفحه
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
متن نظر :
ارسال نظر
نظرات کاربران
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال