دیابت

از شایع ترین علت بیماریهای قلبی ، دیابت (افزایش قند خون) میباشد.